Funktion & tillverkning


Jag tillverkar all keramik för hand i min verkstad i Ljungby.

Jag drejar det mesta men handformar även en del.


Stengodslera

Jag använder vit eller grå stengodslera till all min keramik. Stengodset bränns i väldigt hög temperatur, ca 1200-1300°, två gånger i ca 25 h varje gång. Godset blir hållbart och användarvänligt. Stengods tål diskmaskin, mikro och är helt vattentätt.


 Tillverkning:

  • Först bankar och knådar jag leran för att få ut all luft.
  • Sedan drejar eller handformar jag mitt alster.
  • Godset behöver nu torka och efter ca en natt så kan jag beskicka, vända på godset och göra iordning botten. Vill jag sätta dit handtag gör jag det också. 
  • Efter det behöver alstret torka igen, en kopp behöver torka i ett par dygn ca, en stor kruka kan behöva torka i alla fall en vecka.
  • Nu är det dags för bränning, ca 980 grader i 25 timmar.
  • När jag tömt ugnen kan jag glasera, hälla färg på insidan av godset, utsidan väntar jag med till dagen efter, då insidan torkat.
  • Dagen efter kan jag glasera utsidan och sedan fylla upp ugnen igen.
  • Jag bränner nu leran för andra och sista gången, på ca 1250 grader i 25 timmar.
  • Nu är jag keramiken klar, jag kan tömma ugnen och fylla på i hyllorna!
I make all ceramics by hand in my studio in Ljungby.  I throw most things but also hand-shape some.

I use white or gray stoneware clay for all my ceramic. The stoneware is burned at a very high temperature, about 1200-1300 °, twice for about 28 hours each time. The products will be durable and user-friendly. Stoneware is dishwasher safe, micro and completely waterproof.   


Manufacturing:     

First I knead the clay to get all the air out.    

Then I throw or hand-shape my procreation.    

The goods now need to dry and after about one night I can trim, turn the goods over and get the bottom ready. If I want to put handles on, I do that as well.   

After that, the product needs to dry again, a cup needs to dry for a couple of days or so, a large pot may need to dry for at least a week.    

Now it's time to burn, about 980 degrees for 28 hours.    

When I have emptied the oven, I can glaze, pour paint on the inside of the product, the outside I wait until the next day, when the inside has dried.    

The next day I can glaze the outside and then refill the oven again.    

I will now burn the clay for the second and final time, at about 1250 degrees for 30 hours.    

Now, the pottery is done, and I can empty the oven and fill the shelves!

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.